Το 10 Δημοτικό Σχολείο Δράμας, κατάφερε να  ξεχωρίσει για την συλλογή μπαταριών προς ανακύκλωση στο πλαίσιο της δράσης “Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” και κέρδισαν από την ΑΦΗΣ για το προαύλιο του σχολείου ειδικό τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά.

“Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” αποτελεί μια σχολική δράση με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στην ανακύκλωση μπαταριών.

Share