Προσφορά ειδικού τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά για το προαύλιο του 10ου Δημοτικού Σχ. Δράμας - ΑΦΗΣ

Προσφορά ειδικού τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά για το προαύλιο του 10ου Δημοτικού Σχ. Δράμας

Προσφορά ειδικού τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά για το προαύλιο του 10ου Δημοτικού Σχ. Δράμας

Το 10 Δημοτικό Σχολείο Δράμας, κατάφερε να  ξεχωρίσει για την συλλογή μπαταριών προς ανακύκλωση στο πλαίσιο της δράσης “Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” και κέρδισαν από την ΑΦΗΣ για το προαύλιο του σχολείου ειδικό τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά.

“Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” αποτελεί μια σχολική δράση με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στην ανακύκλωση μπαταριών.