01

Ακούμε πολλές δικαιολογίες γιατί ο κόσμος δεν ανακυκλώνει μπαταρίες, πχ, δεν έχουν κοντά τους κάδο, δεν χρησιμοποιήσουν μπαταρίες, η ανακύκλωση δεν γίνεται σωστά στην χώρα, ότι μια μπαταρία δεν θα κάνει την διαφορά. Όμως έχουμε 75.000 σημεία ανακύκλωσης μπαταριών στην χώρα και ο καθένας μπορεί να μπει στο www.afis.gr στον χάρτη μας και να βρει τα πιο κοντινά του σημεία.

undefined
02

Στην καθημερινότητα μας χρησιμοποιούμε συνέχεια μπαταρίες, στο κινητό μας, στο ρολόι μας, στο τηλεκοντρόλ, στα ακουστικά, στη ζυγαριά της κουζίνας κλπ., όλοι χρησιμοποιήσουμε μπαταρίες και η έρευνα μας έχει δείξει πως σε ένα σπίτι υπάρχουν σχεδόν 100 μπαταρίες, εκ των οποίων περίπου 20 είναι ήδη τελειωμένες .

undefined
03

Μπορεί η ανακύκλωση στην Ελλάδα να έχει αρκετά προβλήματα αλλά η ΑΦΗΣ λειτουργεί διαφορετικά. Η εταιρία δεν παίρνει καμία στήριξη από το κράτος. Βάση νόμου, όσοι εισάγουν μπαταρίες στην χώρα μας πρέπει να ανακυκλώνουν μπαταρίες. Έτσι οι εταιρίες αυτές αποφάσισαν να φτιάξουν την ΑΦΗΣ η οποία θα ανακυκλώνει τις μπαταρίες στην χώρα χωρίς να βγάζει κάποιο κέρδος. Τουναντίον, επειδή οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες έχουν αρνητική αξία, δηλαδή η ΑΦΗΣ πληρώνει για την ανακύκλωση τους. Όσες μπαταρίες υπάρχουν στους κάδους ΑΦΗΣ ανακυκλώνονται πάντα.

undefined
04

Η ΑΦΗΣ στέλνει τις μπαταρίες σε εργοστάσια ανακύκλωσης στην Ευρώπη, τα οποία πληρώνει για να ανακυκλωθούν οι μπαταρίες. Με την ανακύκλωση των μπαταριών έχουμε ανακυκλωμένα μέταλλα με τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε καινούργιες μπαταρίες αλλά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει από μέταλλο, από ψαλίδια μέχρι και αεροπλάνα!

undefined
05

Όταν χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα μέταλλα γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η μείωση του όγκου απορριμμάτων. Επίσης με την ανακύκλωση μπαταριών προστατεύουμε το περιβάλλον. Τα βαρέα μέταλλα που υπάρχουν μέσα στις μπαταρίες μπορούν να απελευθερωθούν στο περιβάλλον και να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Εάν απορριφθούν ανεξέλεγκτα σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ρυπαίνουν την υδροφόρο ορίζοντα και μπορεί επίσης να προκαλέσουν πυρκαγιές απελευθερώνοντας δηλητηριώδη αέρια.

undefined
06

Η ανακύκλωση μιας μπαταρίας μπορεί να κάνει την μεγάλη διαφορά γιατί το πιο σημαντικό κομμάτι της ανακύκλωσης είναι η συνήθεια, το να γίνει η ανακύκλωση μέρος της ζωής μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον, κάνοντας ακόμα και την πιο μικρή κίνηση για κάτι που είναι μεγάλη υπόθεση. Ας μην δίνουμε δικαιολογίες για κάτι το οποίο είναι μόνο θετικό και τόσο εύκολο.

undefined