Εισαγωγείς & Παραγωγοί Μπαταριών

Όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν φορητές ηλεκτρικές στήλες, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 115/2004, υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου 2939 και του Προεδρικού Διατάγματος 115 (δεν έχει οργανώσει ή δεν συμμετέχει σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) υπόκειται βάσει των άρθρων 20 και 14 αντίστοιχα σε ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις και η διανομή των προϊόντων του δεν είναι σύννομη.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι βάση του άρθρου 10, παρ.β του Π.Δ. 115 απαγορεύεται να διακινούνται στην αγορά ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που δεν είναι ενταγμένα σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Στο παρακάτω αρχείο αναφέρονται οι Εισαγωγείς Μπαταριών στην Ελλάδα με ενεργή μαζί μας σύμβαση:

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ_2021

Η εταιρία ΑΦΗΣ, από τα αρχικά «Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών» είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρία, που αδειοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1056Β/14.7.2004) για την συλλογή και ανακύκλωση των φορητών μπαταριών. Το 2012 ανανεώθηκε η άδεια της ΑΦΗΣ από το ΥΠΕΚΑ.

Παρακάτω βρείτε την πρόσφατη ανανέωση αδείας της ΑΦΗΣ, τα πιστοποιητικά ISO, καθώς και την Περιβαλλοντική Πολιτική:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΦΗΣ

AFIS-9001

AFIS-14001

Περιβαλλοντική Πολιτική ΑΦΗΣ

Με αφορμή τα 20 χρόνια που κλείνει το 2024, η ΑΦΗΣ Ανακύκλωση Μπαταριών σε συνεργασία με το Deree ανακηρύσσει το “The Marketing Challenge”, έναν φοιτητικό διαγωνισμό που θα δώσει την ευκαιρία σε φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια να γιορτάσουν μαζί της! 

Να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες μας είναι μια πάρα πολύ απλή κίνηση αλλά με μεγάλη σημασία. Στην ΑΦΗΣ δίνουμε προτεραιότητα στην σωστή συλλογή και ανακύκλωση των μπαταριών για να επιτύχουμε τον σκοπό της εταιρίας και να δώσουμε το παράδειγμα για το πως γίνεται σωστά η ανακύκλωση. Ζητάμε από τις νέες γενιές να μας βοηθήσουν δημιουργώντας μια καμπάνια για την ΑΦΗΣ που θα έχει στόχο να εμπνεύσει τις νεότερες γενιές, καθώς μαθαίνουν όλες τις διαφορετικές πτυχές του marketing από ειδικούς και καθηγητές.

Μέσα από το “The Marketing Challenge”, σκοπός της ΑΦΗΣ είναι να ενθαρρύνει τους φοιτητές να σκεφτούν δημιουργικά και να χρησιμοποιήσουν πλατφόρμες και μέσα για να συνεισφέρουν στον αγώνα για έναν πιο πράσινο πλανήτη και μια κυκλική οικονομία.  Ο πλανήτης θα μείνει στις επόμενες γενιές και είναι σημαντικό να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους – τις ανησυχίες, τις ιδέες, και τις απόψεις τους για την ανακύκλωση, γιατί είναι μέρος της λύσης για ένα καλύτερο περιβάλλον.   

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού είναι στο παρακάτω αρχείο:

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού “The Marketing Challenge”