Βρες τη φράση

Ένωσε τις Τελείες

Ζωγράφισε τους Μεγάλους-μικρούς Κυνηγούς

Λύσε τα σταυρόλεξα (μικρές μεγάλες τάξεις)

Φτιάξε το δικό σου κουτί ανακύκλωσης