Το 29 Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ξεχώρισε στη συλλογή χρησιμοποιημένων μπαταριών προς ανακύκλωση κατά τη διάρκεια της δράσης “Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί”. Η ΑΦΗΣ δώρισε για το προαύλιο του σχολείου ειδικό τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά για την διάκριση αυτή.

Η σχολική δράση “Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” σκοπεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών  απέναντι στην ανακύκλωση μπαταριών.

Share