Το 20 Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου κατάφερε να συλλέξει σπουδαίο όγκο μπαταριών προς ανακύκλωση στο πλαίσιο της δράσης “Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί”. Για την πανελλαδική αυτή διάκριση η ΑΦΗΣ δώρισε για το προαύλιο του σχολείου ειδικό τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά.

“Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” είναι μια σχολική δράση που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση των μαθητών  στην ανακύκλωση μπαταριών.

Share