Πώς η ΑΦΗΣ συλλέγει και ανακυκλώνει τις μπαταρίες της

Μόλις η χρησιμοποιημένη μπαταρία βρεθεί στους κάδους της ΑΦΗΣ, η κάθε εταιρεία μπορεί να κάνει αίτημα για συλλογή μέσα από το website μας έτσι ώστε οι αδειοδοτημένοι συλλέκτες της ΑΦΗΣ να παραλάβουν τις μπαταρίες.

Στη συνέχεια, οι μπαταρίες μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της POLYECO για αποθήκευση.

Για το επόμενο στάδιο της ανακύκλωσης, οι μπαταρίες στέλνονται σε εγκεκριμένα εργοστάσια ανακύκλωσης εσωτερικού και εξωτερικού ώστε να ανακτηθούν οι πρώτες ύλες με ασφαλή τρόπο, να διαχωριστούν τα συστατικά τους και να επανέθλουν στο ρεύμα της αγοράς.

Μερικά παραδείγματα προϊόντων που φτιάχτηκαν από υλικά ανακυκλωμένων μπαταριών – μεταλλικά υλικά – είναι καινούργιες μπαταρίες, ψαλίδια, ποδήλατα, και αεροπλάνα.

Πώς η ΑΦΗΣ συλλέγει και ανακυκλώνει τις μπαταρίες της