1. ΓΕΝΙΚΑ
  Ο παρόν διαδικτυακός τόπος https://afis.gr/ («Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Ανώνυμη Εταιρεία”με δ.τ«AΦΗΣ Α.Ε» («Εταιρεία»).Στους όρους χρήσης παρατίθενται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής.
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  Η Εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Κάθε επισκέπτης/χρήστης της αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα του. Οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί, να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της Ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες και θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητά της, χωρίς να εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά της, η οποία μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της ταυτόχρονα ή λοιπές αιτίες. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών /χρηστών, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Με την είσοδο στην Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι η χρήση της γίνεται με δική του ευθύνη και ότι κανείς από όσους εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση της δεν έχει καμία ευθύνη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κανείς από τους άνω δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημία, για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες, τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου που είναι αναρτημένα σε αυτή, οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη της, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργία. Κάθε επισκέπτης/χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virusscanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτής στις συσκευές του.
 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Μέσω της Ιστοσελίδας ενδέχεται να παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες να  οδηγούνται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στην Ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της από την Ιστοσελίδα συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων.
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
  Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (κείμενα, ονομασίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, απεικονίσεις, φωτογραφίες, αρχεία βίντεο ή ήχου κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.
 1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
  Οι χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, οφειλόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής .Απαγορεύεται στον επισκέπτη/ χρήστη της Ιστοσελίδας η δημοσίευση, μετάδοση, ανάρτηση και με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση οποιουδήποτε άσεμνου, δυσφημιστικού, εξυβριστικού, εκφοβιστικού, απειλητικού, παράνομου, ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να συνιστά (ή να προτρέπει σε) συμπεριφορά που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου.
 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/αναθεωρεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής. Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές των Όρων Χρήσης και εφόσον εξακολουθεί να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί τους τροποποιημένους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας.
 1. Προσωπικά δεδομένα
  Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της Πολιτικής Απορρήτου που είναι αναρτημένη σε αυτή και ισχύει στο σύνολό της.
 1. Cookies:
  Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή κατά την πλοήγηση στους ιστότοπους. Κατά την είσοδο στην Ιστοσελίδα εμφανίζεται σχετική δήλωση, στην οποία παρέχονται οι πληροφορίες  για τη χρήση των Cookies .
 1. Εφαρμοστέο δίκαιο
  9.1
   Οι παρόντες Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ειδικά η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη /χρήστη της Ιστοσελίδας, όπως περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη σε αυτή, διέπονται και ρυθμίζονται από τονΓενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (EE)2016/679 (GDPR) και το εθνικό νομικό πλαίσιο. 9.2 Εάν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς τον νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει (εάν δεν αντικατασταθεί από άλλον έγκυρο), χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 9.3 Οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 1. Επικοινωνία:
  Διαχειριστής της Ιστοσελίδας είναι η «Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε», (Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Μελίσσια, ΤΚ 151 27). Για κάθε διευκρίνιση, ερώτηση, σχόλιο, επικοινωνία αναφορικά με την Ιστοσελίδα και τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στο info@afis.gr.