Αδειοδοτημένοι Συνεργάτες

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων & Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας οι συνεργάτες μας, όπως αυτοί αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, αδειοδοτήθηκαν με άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων φορητών Ηλεκτρικών Στηλών – Συσσωρευτών (ΗΛΣΣ).

Αδειοδοτημένοι Συνεργάτες
ΕΤΑΙΡΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΕΚΑ
ANTIPOLLUTION ANE120499/2442/28.12.2021200133
ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.117869/2565/14.1.2021200133
POLYECO A.E.119284/2618/12.1.2021200133
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ97837/2129/18.11.2020200133 & 160601
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ118360/2582/18.02.2021200133 & 160601
Α. ΜΠΑΡΣΙΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε47232/1001/26.06.2020200133
ΠΕΙΡΟΥΝΙΑΣ883313/1451/30.09.2022160601
SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ61086/1775/18-07-2019160601
ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ76837/1341/29.11.22200133 & 160601
Συλλογή-μεταφορά αποβλήτων