Αδειοδοτημένοι Συνεργάτες

According to the General Directorate of Environmental Policy and the Directorate of Waste Management & Environmental Certifications of the Ministry of Environment & Energy, our partners, as listed in the table below, were licensed with a license to collect, transport and store hazardous waste from Portable Electric Columns - Accumulators (ILSS).

Αδειοδοτημένοι Συνεργάτες
COMPANYENVIRONMANTAL LICENSINGESG
ANTIPOLLUTION ANE120499/2442/28.12.2021200133
ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.117869/2565/14.1.2021200133
POLYECO A.E.119284/2618/12.1.2021200133
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ97837/2129/18.11.2020200133 & 160601
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ118360/2582/18.02.2021200133 & 160601
Α. ΜΠΑΡΣΙΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε47232/1001/26.06.2020200133
ΠΕΙΡΟΥΝΙΑΣ883313/1451/30.09.2022160601
SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ61086/1775/18-07-2019160601
ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ76837/1341/29.11.22200133 & 160601
Συλλογή-μεταφορά αποβλήτων