Ανακύκλωσε τις
μπαταρίες σου...

...και κέρδισε!

ΜΠΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ!

Ανακύκλωσε και ψώνισε! Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου κάθε εβδομάδα και μπες στην κλήρωση* για επιταγές ΑΒ Βασιλόπουλος!


*Νέα κλήρωση κάθε εβδομάδα!

contest image
×

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΦΗΣ – ΑΒ Βασιλόπουλος

1. Αντικείμενο
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΑΦΗΣ ΑΕ» που εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής (Λεωφ. Πεντέλης αρ. 54, Τ.Κ 15235) και αποτελεί τον εγκεκριμένο από την πολιτεία φορέα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών, διοργανώνει προωθητική ενέργεια σε συνεργασία με τα ΑΒ Βασιλόπουλος (στο εξής ο «διαγωνισμός»), με τους παρόντες όρους συμμετοχής (στο εξής οι «Όροι Συμμετοχής»). Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την ανακύκλωση των φορητών μπαταριών, η ενημέρωσή τους για τον τρόπο ανακύκλωσης και η αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων φορητών μπαταριών που οδηγείται για ανακύκλωσης.  

Οι Όροι Συμμετοχής  θα είναι αναρτημένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της ΑΦΗΣ στο afis.gr/.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.

2. Διάρκεια

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση για έξι (6) μήνες από 4/7/2024, μέχρι 4/1/2025.

Η ΑΦΗΣ σε συνεννόηση με την ΑΒ Βασιλόπουλος διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, με σχετική ανακοίνωσή της στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο άρθρο 1.

3. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η συμμετοχή ατόμων κάτω των 18 ετών είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της ΑΦΗΣ καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 

Η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η ακόλουθη:  O πελάτης του ΑΒ Βασιλόπουλος ολοκληρώνοντας τα ψώνια του σε ορισμένα από τα καταστήματα του δικτύου λαμβάνει ένα χάρτινο κουτάκι ανακύκλωσης μπαταριών ΑΦΗΣ, προκειμένου  να συγκεντρώνει τις φορητές μπαταρίες και στη συνέχεια να τις οδηγεί για ανακύκλωση σε κάδο ΑΦΗΣ. Πάνω στο κουτάκι ΑΦΗΣ υπάρχει QR code που οδηγεί στη σελίδα προορισμού (landing page)  της ΑΦΗΣ, η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για τον διαγωνισμό. Σκανάροντας το QR code ο πελάτης του ΑΒ Βασιλόπουλος ανακατευθύνεται στην σελίδα με τη φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Εφόσον συμπληρώσει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο και email) στη φόρμα συμμετοχής και κάνει αποδοχή των όρων μπαίνει αυτομάτως στην εβδομαδιαία κλήρωση για δωροεπιταγές των 6 ευρώ οι οποίες εξαργυρώνονται στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος. Η διαδικασία συμμετοχής μπορεί να επαναλαμβάνεται από τον ίδιο πελάτη κάθε εβδομάδα για όσο διαρκεί ο διαγωνισμός, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 6.

 4. Δώρα και κληρώσεις

Κάθε εβδομάδα πραγματοποιείται μία κλήρωση μεταξύ όσων δηλώνουν συμμετοχή από Δευτέρα έως Κυριακή. Τα δώρα της κλήρωσης είναι 125 επιταγές των 6 Ευρώ που εξαργυρώνονται στα υπερκαταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος. Η κλήρωση πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και αφορά τις συμμετοχές της προηγούμενης εβδομάδα (Δευτέρα έως Κυριακή).

5.Ενημέρωση νικητών – Τρόπος εξαργύρωσης επιταγής

Η ενημέρωση των νικητών γίνεται κάθε Δευτέρα με email στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. Στο email θα δίδεται ο κωδικός της επιταγής και οδηγίες για τον τρόπο εξαργύρωσης.

Η εξαργύρωση των επιταγών γίνεται μέσω του προγράμματος πιστότητας  ΑΒ plus. Για την εξαργύρωση της επιταγής ο νικητής θα πρέπει να έχει λογαριασμό στο πρόγραμμα πιστότητας ΑΒ plus. Οι επιταγές είναι προσωπικές και συνδέονται με συγκεκριμένο λογαριασμό. Δεν μπορεί να εξαργυρωθούν από άλλα πρόσωπα ή άλλους λογαριασμούς AB plus πλην των νικητών.

Η επιταγή ισχύει και μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι τις 31/03/2025.

6. Περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή στον διαγωνισμό

Για την ενέργεια θα διατεθούν από την ΑΦΗΣ συνολικά 3.000 επιταγές σε 3 πακέτα των 1.000.

Κάθε άτομο μπορεί να έχει μία μόνο συμμετοχή σε κάθε εβδομαδιαία κλήρωση.

Κάθε άτομο μπορεί να κερδίσει 1 φορά ανά ημερολογιακό μήνα π.χ. 1 φορά τον Ιούλιο, 1 φορά τον Αύγουστο, κτλ.

Το ίδιο άτομο μπορεί να κερδίσει συνολικά 3 φορές κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και ειδικότερα μπορεί να κερδίσει 1 φορά από κάθε πακέτο επιταγών. Δεν μπορεί το ίδιο άτομο να εξαργυρώσει επιταγή από το ίδιο πακέτο επιταγών παραπάνω από 1 φορά.

7. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

H ΑΦΗΣ διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το διαγωνισμό, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η ΑΦΗΣ δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους νικητές και τους συμμετέχοντες.

8. Περιορισμός ευθύνης της ΑΦΗΣ

H ΑΦΗΣ, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού

Προσωπικά Δεδομένα
Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, η «Α.Φ.Η.Σ. ΑΕ, Λεωφ. Πεντέλης αρ. 54, Βριλήσσια, Τ.Κ 15235,   ΤΗΛ. 210 8030244 & 210 8030355 , email: info@afis.gr ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα (π.χ ονοματεπώνυμο,  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό τα οποία είναι απαραίτητα για τον διαγωνισμό. Η ΑΦΗΣ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και την ανάρτηση των στοιχείων τους (όνομα – επώνυμο) σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές. Η ΑΦΗΣ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν. Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού και σε συνεργαζόμενα με τη ΑΦΗΣ τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του διαγωνισμού για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού. Η ΑΦΗΣ  επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωσή του για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τα προσωπικά δεδομένα, των οποίων γίνεται συλλογή και επεξεργασία στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν θα χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Ο Συμμετέχων στον Διαγωνισμό δηλώνω ότι ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ