ΝΙΚΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ “ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ”

Με χαρά ανακοινώνουμε τα Δημοτικά Σχολεία που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στην κατηγορία τους και λάβαν τα αντίστοιχα δώρα, σύμφωνα με την συμμετοχή τους στην Σχολική Επιβράβευση Ανακύκλωσης Μπαταριών “Μεγάλοι μικροί κυνηγοί”, που έλαβε χώρα κατά την σχολική χρονιά 2022/2023:

περισσότερα

Η ΑΦΗΣ στην Attica Green Expo

Η ΑΦΗΣ ΑΕ είναι Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με σκοπό την συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση μπαταριών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην Κυκλική Οικονομία, τη Βιωσιμότητα και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Τα έσοδά της, προέρχονται αποκλειστικά & μόνο από τις εισφορές των μελών της, και το σημαντικότερο κομμάτι επενδύεται στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και αφύπνιση των πολιτών.

περισσότερα