ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΣΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ 20/3/2023 ΕΩΣ 3/4/2023 - ΑΦΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΣΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ 20/3/2023 ΕΩΣ 3/4/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΣΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ 20/3/2023 ΕΩΣ 3/4/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΣΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟ 20-03-2023 ΕΩΣ 03-04-2023

Η ΑΦΗΣ ΑΕ  διενεργεί διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση των έργων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ΗΣΣ. Η ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων συνεργασίας των Αναδόχων που θα προκύψουν από τη διαδικασία υποβολής προσφορών σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται, ορίζεται η 20/05/2023. Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι ΑΝΑΔΟΧΟΙ οφείλουν να αποστείλουν στην ΑΦΗΣ ΑΕ,  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προσκλήσεις και τις αντίστοιχες οικονομικές προσφορές έως τις 03/04/2023.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

δ.τ. ΑΦΗΣ ΑΕ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. Πεντέλης 54 & Κύπρου, Βριλήσσια (3ος όροφος)

Τ.Κ. : 152 35

Τηλ. : 210 8030244/355

Πληροφορίες: κα Νίκη-Μαρία Κάτσιου

e-mail: [email protected]

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ