Στο πλαίσιο της δράσης “Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” τα εκπαιδευτήρια ¨Ο Απόστολος Παύλος¨ Παύλος στην Θεσσαλονίκη αναδείχθηκαν πρώτα στην κατηγορία τους στην ανακύκλωση μπαταριών και κέρδισαν από την ΑΦΗΣ για το προαύλιο του σχολείου ειδικό τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά.

“Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” είναι μια δράση ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στην ανακύκλωση μπαταριών.

Share