Με κοινό παρανομαστή τη μετάβαση στις «Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας», η ΑΦΗΣ συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων με τη δράση της για τη Διαλογή και την Ανακύκλωση Αποβλήτων. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) αποτελεί τον εθνικό συντονιστή των δράσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EWWR #EWWR2021 #EWWR_gr #circularcommunities

H ΑΦΗΣ με τη συμμετοχή της στοχεύει να αναδείξει την ανακύκλωση των φορητών μπαταριών ως μείζον ζήτημα, καθώς η μη ανακύκλωσή τους επηρεάζει τόσο το περιβάλλον όσο και την ανθρώπινη υγεία. Αν οι μπαταρίες δεν ανακυκλωθούν, η κατάληξη των τοξικών ουσιών που περιέχουν είναι δυστυχώς ρυπαρή για το περιβάλλον και επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, αφού ταξιδεύουν μέσω της τροφικής αλυσίδας, προκαλώντας το φαινόμενο της βιοσυσσώρευσης εντός του ανθρώπινου οργανισμού.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FviPW8hT8eE

Share