Ποιες μπαταρίες μπορώ να πετώ στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών; - ΑΦΗΣ

Ποιες μπαταρίες μπορώ να πετώ στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών;

Ποιες μπαταρίες μπορώ να πετώ στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών;

Ποιες μπαταρίες μπορώ να πετώ στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών; 

Όλα τα είδη φορητών μπαταριών (βάρους
περίπου μέχρι 5.000 gr), είτε αυτές είναι
πρωτογενείς (μίας χρήσης) είτε δευτερογενείς
(επαναφορτιζόμενες).

Για μεγαλύτερες μπαταρίες, αυτοκινήτων,
βιομηχανικές ή ηλεκτρικούς συσσωρευτές θα
πρέπει να απευθυνθείτε στους αρμόδιους
φορείς.