Ποια είναι η διαδικασία ανακύκλωσης μπαταριών; - ΑΦΗΣ

Ποια είναι η διαδικασία ανακύκλωσης μπαταριών;

Ποια είναι η διαδικασία ανακύκλωσης μπαταριών;

Ποια είναι η διαδικασία ανακύκλωσης μπαταριών;
Μόλις η χρησιμοποιημένη μπαταρία βρεθεί
στους κάδους της ΑΦΗΣ, οι αδειοδοτημένοι
συλλέκτες της ΑΦΗΣ θα παραλάβουν τις μπαταρίες και θα τις στείλουν σε ειδικούς χώρους για αποθήκευση.

Στη συνέχεια, στέλνονται σε εργοστάσια
ανακύκλωσης στο εξωτερικό ώστε να
διαχωριστούν τα συστατικά τους και να
επανέθλουν στο ρεύμα της αγοράς.