Οι Μπαταριοκυνηγοί της AΦΗΣ ήρθαν και δεν θα αφήσουν καμία μπαταρία εκτός κάδου. - ΑΦΗΣ

Οι Μπαταριοκυνηγοί της AΦΗΣ ήρθαν και δεν θα αφήσουν καμία μπαταρία εκτός κάδου.

Οι Μπαταριοκυνηγοί της AΦΗΣ ήρθαν και δεν θα αφήσουν καμία μπαταρία εκτός κάδου.