Κάθε πράγμα έχει τη θέση του και οι μπαταρίες τον Κάδο ΑΦΗΣ. - ΑΦΗΣ

Κάθε πράγμα έχει τη θέση του και οι μπαταρίες τον Κάδο ΑΦΗΣ.

Κάθε πράγμα έχει τη θέση του και οι μπαταρίες τον Κάδο ΑΦΗΣ.