Είσαι μεγαλύτερο μέρος της λύσης από όσο νομίζεις! - ΑΦΗΣ

Είσαι μεγαλύτερο μέρος της λύσης από όσο νομίζεις!

Είσαι μεγαλύτερο μέρος της λύσης από όσο νομίζεις!