"Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί" δώρισαν ειδικό τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά στο 20ο Δημοτικό Σχ. Ευόσμου - ΑΦΗΣ

“Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” δώρισαν ειδικό τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά στο 20ο Δημοτικό Σχ. Ευόσμου

“Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” δώρισαν ειδικό τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά στο 20ο Δημοτικό Σχ. Ευόσμου

Το 20 Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου κατάφερε να συλλέξει σπουδαίο όγκο μπαταριών προς ανακύκλωση στο πλαίσιο της δράσης “Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί”. Για την πανελλαδική αυτή διάκριση η ΑΦΗΣ δώρισε για το προαύλιο του σχολείου ειδικό τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά.

“Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” είναι μια σχολική δράση που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση των μαθητών  στην ανακύκλωση μπαταριών.