ΣΥΜΒΑΣΗ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΣΤΟ_ΣΣΕΔ_ΑΦΗΣ_ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ_ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ - ΑΦΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΣΤΟ_ΣΣΕΔ_ΑΦΗΣ_ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ_ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ