ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΗΣ - ΑΦΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΗΣ