Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ. μετόχων 2016 - ΑΦΗΣ

Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ. μετόχων 2016