Ήξερες Ότι; - ΑΦΗΣ

Ήξερες Ότι;

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179A) και την ΚΥΑ  41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11.10.2010). Λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση φορητών μπαταριών προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

 

Η εταιρεία είναι ο εγκεκριμένος φορέας που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ’ αριθμόν 106155/7.7.2004 απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ 1056Β/14.7.2004) για την ανακύκλωση των φορητών μπαταριών στην χώρα μας. Η ανανέωση άδειας της ΑΦΗΣ Α.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 165.2/06.03.2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΕΔΣΑΠ (Συνεδρίαση 165 η /06.03.2020), ΑΔΑ: Ψ5ΙΑ46Ψ8ΟΖ-8ΚΛ.

Τοποθέτηση ειδικών κάδων

για την εναπόθεση των χρησιμοποιημένων μπαταριών, σε σημεία εύκολα προσβάσιμα στον καταναλωτή.

Συλλογή των μπαταριών

από τους κάδους συλλογής και μεταφορά τους σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης.

Διαλογή των μπαταριών

ανά τύπο μπαταρίας.

Αποστολή τους σε εργοστάσια του εξωτερικού

όπου γίνεται η ανακύκλωση με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον και ανακτώνται τα βασικά μέταλλα.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη

για το νέο πρόγραμμα της ανακύκλωσης μέσω των Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης και προωθητικών ενεργειών.

Συστηματική παρακολούθηση

των παραπάνω διαδικασιών ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συλλογή των χρησιμοποιημένων μπαταριών με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Ανακύκλωση – Κύκλος Ζωής

Κάθε μπαταρία έχει έναν “κύκλο ζωής”. Ξεκινάει από το εργοστάσιο κατασκευής της και καταλήγει στον τελικό χρήστη.

Όταν η μπαταρία αδειάσει και την πετάξουμε στα σκουπίδια διακόπτουμε τον κύκλο ζωής της, χάνουμε πολύτιμες πρώτες ύλες και κατά συνέπεια ενέργεια, ενώ κάποια στοιχεία της μπορούν να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου.

Αντίθετα, αν ρίξουμε την άδεια μπαταρία στους κάδους συλλογής της ΑΦΗΣ, ο “κύκλος ζωής” της μπαταρίας συνεχίζεται, τα βασικά στοιχεία της ανακυκλώνονται για να καταλήξουν στην παραγωγή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων.

Χρήσιμες Συμβουλές

 

Παρακολουθήστε το βίντεο για να δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τις μπαταρίες τύπου κουμπιού ή κέρματος, αν έχετε μικρά παιδιά στο σπίτι.

Μην ξεχνάτε πως μόλις τελειώσουν, η θέση τους είναι στον κάδο ΑΦΗΣ!

 

Οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται καθημερινά από όλους μας και σίγουρα έχουμε αρκετές στο σπίτι. Πόσο ασφαλής είναι όμως ο τρόπος που τις χρησιμοποιούμε;

Tips!

  1. Πάντα να προσέχετε την πολικότητα των μπαταριών κατά την τοποθέτησή τους σε μια συσκευή και να χρησιμοποιείτε μια μπαταρία με τη σωστή τάση.
  2. Καλύψτε με κολλητική ταινία τους πόλους μπαταριών των 9 volts, ώστε να αποφύγετε βραχυκύκλωμα με μικρότερες μπαταρίες.
  3. Αποθηκεύστε τις μπαταρίες σε δροσερό και ξηρό μέρος – ιδανικά σε θερμοκρασία δωματίου.
  4. Αποθηκεύστε όλες τις μπαταρίες εκτός πρόσβασης των μικρών παιδιών.
  5. Τοποθετήστε τακτικά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σας σε σημεία συλλογής ΑΦΗΣ!

Προστασία Περιβάλλοντος

Η εποχή που ζούμε είναι η εποχή των μεγάλων επιτευγμάτων της τεχνολογίας. Όμως οι ανάγκες σε πρώτες ύλες διαρκώς αυξάνονται, και ο κίνδυνος για την καταστροφή του περιβάλλοντος διαρκώς μεγαλώνει. Αρκετά από τα μέταλλα που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι συστατικά του φλοιού της γης, και όχι συνθετικά παρασκευασμένες χημικές ουσίες και για το λόγο αυτό δεν διασπώνται.

Οι ζωντανοί οργανισμοί τα απορροφούν με το νερό, τον αέρα και την τροφή και δύσκολα μπορούν να τα αποβάλλουν. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται βιοσυσσώρευση, και προκαλεί μεγάλο προβληματισμό στους περιβαλλοντολόγους. Αρκετές δηλητηριάσεις έχουν κατά καιρούς καταγραφεί σε διάφορες χώρες στο παρελθόν με αιτία τα βαρέα μέταλλα και κάποια από αυτά, όπως το κάδμιο, θεωρούνται καρκινογόνα.

Πολύ συχνά στις χωματερές συμβαίνουν ατυχήματα, όπως πυρκαγιές, από τα εύφλεκτα απορρίμματα. Τα μέταλλα που εξαερώνονται κατά την καύση των απορριμμάτων, στην συνέχεια καταλήγουν με την βροχή στο νερό και το έδαφος. Επίσης, τα στραγγίσματα των χωματερών αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

Ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες, εμποδίζουμε όλες τις παραπάνω δυσάρεστες επιπτώσεις της απόρριψης των μπαταριών στις χωματερές, προστατεύοντας έτσι την φύση με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Η εξόρυξη των βαρέων μετάλλων από τον φλοιό της γης θα συνεχίζεται, για την κατασκευή όχι μόνο μπαταριών, αλλά και πολλών άλλων προϊόντων. Ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες και όποια άλλα υλικά είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν, περιορίζουμε την απόρριψη επικίνδυνων ουσιών στις χωματερές.

Ακόμη, εκτός από βαρέα μέταλλα, οι μπαταρίες εμπεριέχουν και διαβρωτικά οξέα, τα οποία θα μπορούσαν και αυτά να ξαναχρησιμοποιηθούν. Τα οξέα αυτά είναι βλαβερά, και προκαλούν προβλήματα στους ανθρώπινους οργανισμούς, κυρίως στα μάτια και το δέρμα. Η απόρριψη των μπαταριών στις χωματερές διευκολύνει την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η ανακύκλωση είναι μία διαδικασία που πρέπει να γίνει πλέον μέρος της ζωής μας. Εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος από ρυπογόνες ουσίες, ένα ακόμη σημαντικό όφελος είναι ο περιορισμός της σπατάλης πρώτων υλών.

Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει σχετική νομοθεσία για τον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης βαρέων μετάλλων: απαγορεύτηκε από την 1/1/1993 η εμπορία μπαταριών με ποσότητα υδραργύρου άνω του 0,005% κατά βάρος και έχουν θεσπιστεί τα ανώτερα όρια των βαρέων μετάλλων στο νερό, την ατμόσφαιρα και το έδαφος, καθώς και οι σχετικές κυρώσεις για τους παραβάτες. Όμως, η πιο σημαντική ενέργεια ήταν η νομοθεσία για την έναρξη των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ανάλογος φορέας στην Ελλάδα για τις φορητές μπαταρίες είναι η ΑΦΗΣ.

Με την ανακύκλωση, ξαναβάζουμε στο ρεύμα παραγωγής τα υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Ειδικά τα μέταλλα ανήκουν στην κατηγορία των υλικών που ανακυκλώνονται σχετικά εύκολα. Μπορούμε με διάφορες βιομηχανικές μεθόδους να τα διαχωρίσουμε και στην συνέχεια να τα λιώσουμε για να κατασκευάσουμε νέα προϊόντα.

Κατά την εξόρυξη των μετάλλων σπαταλάται ενέργεια, τόσο για την εξόρυξή τους όσο και για την επεξεργασία των μεταλλευμάτων. Ένα σεβαστό ποσοστό ενέργειας καταναλώνεται για την μετατροπή αυτών των μεταλλευμάτων σε μέταλλα κατάλληλα για την παρασκευή προϊόντων. Υπολογίζεται πως για κάθε τεμάχιο μπαταρίας που ανακυκλώνεται το ποσοστό της ενέργειας που εξοικονομείται φτάνει έως και το 80%.