Ειδικός τάπητας ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά για το προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχ. Παιανίας - ΑΦΗΣ

Ειδικός τάπητας ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά για το προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχ. Παιανίας

Ειδικός τάπητας ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά για το προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχ. Παιανίας

Ακόμη ένας ειδικός τάπητας ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά προσφέρθηκε στο πλαίσιο της δράσης “Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” από την ΑΦΗΣ στο 1 Δημοτικό Σχολείο Παιανίας.

“Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” είναι μια δράση ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στην ανακύκλωση μπαταριών και το 1 Δημοτικό Σχολείο Παιανίας αναδείχθηκε από τα πρώτα σχολεία στην Ελλάδα.