Αίτηση για νέο σημείο συλλογής

Υποχρεώσεις Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας σαν σημείο συλλογής ΑΦΗΣ: Συλλογή των μπαταριών Για τη συλλογή των μπαταριών σας σε περίπτωση που η περιοχή σας εξυπηρετείται από οδηγό, μπορείτε να μας ενημερώνετε: Μέσω της κατάλληλης φόρμας στη σελίδα μας «Παραλαβή Μπαταριών» Μέσω e-mail αναγράφοντας τα στοιχεία της επιχείρησης/φορέα που εκπροσωπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση . . Σε περίπτωση που η συλλογή των μπαταριών αφορά νησί, τότε καλείτε την εταιρεία ταχυμεταφορών ACS και με έξοδα παραλήπτη στέλνετε τις μπαταρίες σε δέμα των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αίτηση για νέο σημείο συλλογής.