Ειδικός τάπητας ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά για το γυμναστήριο των εκπαιδευτηρίων "Ο Απόστολος Παύλος" - ΑΦΗΣ

Ειδικός τάπητας ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά για το γυμναστήριο των εκπαιδευτηρίων “Ο Απόστολος Παύλος”

Ειδικός τάπητας ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά για το γυμναστήριο των εκπαιδευτηρίων “Ο Απόστολος Παύλος”

Στο πλαίσιο της δράσης “Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” τα εκπαιδευτήρια ¨Ο Απόστολος Παύλος¨ Παύλος στην Θεσσαλονίκη αναδείχθηκαν πρώτα στην κατηγορία τους στην ανακύκλωση μπαταριών και κέρδισαν από την ΑΦΗΣ για το προαύλιο του σχολείου ειδικό τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά.

“Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί” είναι μια δράση ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στην ανακύκλωση μπαταριών.